AVIA Nederland heeft een missie en visie die richting bepaalt voor de AVIA coöperatie, de AVIA leden en haar B2C (tankstations) en B2B (bulk leveringen) activiteiten die groei en rendement moet opleveren en lange termijn succes borgt.

Missie

AVIA verenigt zelfstandige ondernemers tot het beste onafhankelijke merk in de brandstoffenmarkt

Visie

AVIA is de beste onafhankelijke brandstofleverancier van Nederland. AVIA kent zijn klanten goed en maakt gebruik van het verbindend ondernemerschap van zijn leden om de energietransitie en technologische ontwikkelingen te kunnen volgen zonder daarin een leidende rol te willen spelen en haar positie succesvol te verdedigen en waar mogelijk nog uit te breiden.