Accijnsverlaging en teruggaaf per 1 april 2022

Via de brancheorganisatie Nové hebben wij onderstaande ontvangen, met de bevestiging dat de aanwezige voorraad op 1 april om 00:00 uur de accijns teruggevraagd kan worden via Mijn Douane.

Op de website van de Douane staan tankstations, transportbedrijven, loon- en grondverzetbedrijven, glastuinbouwbedrijven, landbouwbedrijven en hoveniersbedrijven duidelijk vermeld, onderstaand beknopt de voorwaarden voor teruggaaf.

Teruggaaf alleen voor bedrijven

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo’n opslagplaats. De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals:

  • tankstations
  • transportbedrijven
  • loon- en grondverzetbedrijven
  • glastuinbouwbedrijven
  • landbouwbedrijven
  • hoveniersbedrijven

Voorwaarden voor teruggaaf

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane
Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

  • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
  • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
  • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk