Weghorst AVIA bestaat uit de volgende onderdelen:

Inkoop/ opslag
Brandstoffen worden ingekocht bij raffinaderijen in Rotterdam en België.
Per eigen tankschip wordt het product vervoerd naar Enschede.
Ons depot bestaat uit een zestal opslagtanks waar 8 miljoen liter brandstof kan worden opgeslagen. Met een achttal tankwagens vervoeren wij de brandstoffen naar de eindverbruiker, de dealerstations en onze eigen stations.

Groothandel
Levering van brandstof en smeermiddelen aan ondernemingen in de transport,
landbouw en grondverzet.

Retail
Wij bevoorraden ongeveer 50 dealerstations in Noord-Oost Nederland. Zelfstandige tankstationeigenaren die de brandstof betrekken bij AVIA Weghorst.

Eigen stations
AVIA Weghorst heeft 6 eigen bemande tankstations en 50 onbemande stations die veelal werken onder de naam AVIA Xpress.