Wettelijke brandstofopslag eisen per 1 januari 2015
Elke brandstoftank en bijbehorende installatie dient per 1 januari 2015 KIWA gekeurd te zijn. Alle installaties dienen voorzien te zijn van een tank- en installatiecertificaat. Het hebben van enkel een tankcertificaat is niet voldoende, omdat dit niet het inhoud meetsysteem, de overvulbeveiliging, de antihevelklep en de locatie van de tank omvat.
 
De installatie van een nieuwe tank mag enkel uitgevoerd worden door een erkend installatiebedrijf en dient te gebeuren conform BRL-K 903. Op basis van het tankinstallatiecertificaat kan de gemeente beoordelen of de tank goed is geïnstalleerd en of de tank voldoet aan de kwaliteitseisen.
 
De afstand tussen de tank en een tot de inrichting bijbehorend brandbaar gebouwonderdeel moet minimaal 5 meter zijn. Bij een tank kleiner dan 5.000 liter is de minimale afstand 3 meter. De afstand tussen de tank en de erfafscheiding dient minimaal 3 meter te zijn.
 
Alle nieuw te installeren AVIA KIWA tankinstallaties voldoen aan de wettelijk gestelde eisen, geldend per 1 januari 2015. Laat u door ons informeren over een passende tankoplossing voor uw bedrijf!
 
Bel ons op 053 - 431 13 65