AVIA Nederland is lid geworden van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR). NCR heeft onlangs haar vereniging opengesteld voor alle type coöperaties. Konden voorheen alleen coöperaties uit de land- en tuinbouw en financiële dienstverlening lid worden en gebruik maken van het netwerk en de diensten van NCR, nu kunnen alle typen coöperaties uit alle sectoren voor producten en advies bij NCR terecht.

Coöperatie versterken

  AVIA wil haar coöperatie versterken door gebruik te maken van het NCR-kenniscentrum en door de NCR-Code voor Coöperatieve Ondernemingen toe te passen voor het verder inrichten van de coöperatieve onderneming en corporate governance (=behoorlijk ondernemingsbestuur). Daarnaast wil AVIA graag gebruik maken van het coöperatienetwerk dat NCR biedt.

Samenwerking AVIA met NCR

  AVIA-Nederland Geert Kuipers, Managing Director van de Coöperatie AVIA Nederland U.A.: “AVIA Nederland creëert meerwaarde voor de leden door; (1) gecoördineerde groei op de Nederlandse markt met de AVIA formule, (2) efficiëntie en inkoopvoordelen, (3) betere arbeidsverdeling of door vaardigheden van de verschillende leden te combineren, (4) samen risico’s te delen en te verminderen en (5) kennis deling en bundeling en best-practise deling. AVIA streeft naar continuïteit, professionaliteit en slagvaardigheid in ondernemerschap voor de komende jaren dat vervolgens de noodzakelijke groei mogelijk maakt. AVIA ziet daarnaast graag een werkkader dat samenwerking, flexibiliteit, dynamiek, kennisuitwisseling en resultaatgerichtheid waardoor de coöperatie sneller en efficiënter kan reageren op (markt)ontwikkelingen. Focus op het groepsbelang boven het individuele belang. Het lidmaatschap en de band met de Nationale Coöperatieve Raad (NCR), creëert een breder netwerk en mogelijkheden tot kennisuitwisseling met op langere termijn een professionele en commerciële plus voor AVIA”.

  Arjen van Nuland, directeur Nationale Coöperatieve Raad, reageert:
“Samen sta je sterker”, dat is de kern van coöperatief ondernemen. In de coöperatie werken leden samen om zo meer te bereiken dan ieder voor zich. De coöperatie is de laatste jaren aan een enorme opmars bezig. Van oudsher waren de coöperaties sterk vertegenwoordigd in branches als land- en tuinbouw en verzekeringen. De laatste jaren zien we echter juist in allerlei andere branches coöperaties ontstaan en succesvol doorgroeien. De coöperatie biedt voordelen door krachtenbundeling op korte termijn, maar borgt ook de belangen van de leden voor de lange termijn. Het is daarmee bij uitstek een duurzame ondernemingsvorm die juist ook past bij deze tijd. NCR ontwikkelt, deelt en verbindt. NCR is het kenniscentrum en platform van de coöperaties en verwelkomt AVIA als lid van de vereniging. Samen staan we sterker!”