AVIA heeft een nieuwe groengasinstallatie geopend in Eindhoven. De nieuwe groengas locatie is de eerste groengasvulpunt voor Vollenhoven Olie B.V. (één van de AVIA ondernemers) waar het tankstation onder valt. Op 6 februari is de feestelijke opening van het groengasvulpunt in Eindhoven.

OrangeGas

Het vulpunt voor groengas staat bij een onbemande AVIA tankstation van Vollenhoven en is gebouwd in samenwerking met OrangeGas. De belangrijkste reden om groengas tanken mogelijk te maken was de Afvalverwerker Cure. Zij zijn een grote afnemer van groen gas met elf voertuigen. OrangeGas exploiteert weliswaar het vulpunt, maar Cure komt met de dieselvoertuigen ook naar AVIA toe. Het is voor Cure prettig om met één brandstofleverancier te werken. “Dat maakt een keuze voor groengas interessant voor ons,” aldus retailmanager Joep Fassaert van Vollenhoven Olie.

Groengasvulpunten

Het is de vraag of er in de nabije toekomst meer groengasvulpunten komen. Er is bij AVIA De Hurk in Eindhoven gekozen voor een groengasinstallatie, omdat er een grote afnemer is die groen gaswil tanken. AVIA of Vollenhoven zal niet zomaar een nieuw vulpunt openen zonder een grote afnemer. Per locatie wordt bekeken of er genoeg interesse is voor groengas.

Groengas vs aardgas

Het verschil tussen aardgas en groengas is dat aardgas uit de aarde wordt gevallen en groengas lokaal wordt geproduceerd uit afvalbiomassa. Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas, het stoof namelijk veel minder schadelijke stoffen uit dan fossiele brandstoffen. Groengas wordt o.a. gemaakt uit mest of afval.

Uitnodiging

Donderdag 6 februari is de feestelijke opening van het groengasvulpunt. Komt u ook langs bij ons? Mail dan voor 3 februari naar [email protected] AVIA Eindhoven De Hurk is te vinden op de Rooijakkerstraat 12a in Eindhoven.

opening groen gas vulpunt AVIA Eindhoven