AVIA Alkmaar (mede)sponsor Adapt!

AVIA Alkmaar (mede)sponsor Adapt!
Adapt is een ideële stichting die uit oogpunt van cultuurhistorie en duurzaamheid de levensduur wil verlengen van Alkmaars erfgoed.
eder jaar wordt er een open dag georganiseerd en doet het monumentale dieselgemaal (uit 1913!) aan de Cort van der Lindenkade 33
ee aan de Nationale Molen- en Gemalendag op zaterdag 11 mei a.s.
Dit jaar was het nog maar de vraag of deelname haalbaar was, maar dankzij het belangeloos aanleveren van de benodigde diesel door
AVIA Alkmaar, is dit gerealiseerd!