Met AVIA Keuzesparen gespaarde punten inwisselen voor contant geld of voor één van de vele cadeaubonnen.

De cadeaubonnen

Elke 100 gespaarde punten kunnen bij de deelnemende AVIA tankstations ingewisseld worden voor een cadeaubon van bekende winkelketens. Kies uit cadeaubonnen van TUI, Intersport, Douglas, Gamma of shop- en wascheques ter besteding op deelnemende tankstations.

Algemene voorwaarden
AVIA spaarpunten zijn alleen inwisselbaar per 100 punten bij de in Nederland deelnemende AVIA tankstations. Contante betaling alleen geldig bij 100 spaarpunten. Aangekochte cadeaubonnen kunnen na aanschaf niet meer omgeruild worden voor andere cadeaubonnen. Deelnemers worden geïnformeerd over het aantal gespaarde punten en het puntentotaal via de kassabon. Tevens kunnen deelnemers via Mijn AVIA het puntentotaal bekijken. Het puntentotaal zoals dat bekend is in de AVIA database is bindend voor alle betrokkenen. Indien de KeuzeSpaarkaart gedurende een periode van 12 maanden niet wordt gebruikt, vervallen alle toegekende spaarpunten. Met niet gebruikt wordt bedoeld het niet sparen van punten en/of het niet verzilveren van punten. Het inloggen op de website wordt niet beschouwd als het gebruik van de spaarkaart. Mogelijke wijzigingen in de voorwaarden, de afgebeelde artikelen, de omschrijving, kleur en prijzen worden voorbehouden. De schenking en / of koop vindt plaats tussen het deelnemende AVIA tankstation en u. AVIA streeft naar een zo gunstig mogelijke spaarkaart/prijsverhouding. Deze is echter variabel en afhankelijk van diverse marktsituaties. De hoogte van het aantal uitgegeven spaarpunten per tanking wordt bepaald door het deelnemende AVIA tankstation. Het AVIA KeuzeSpaar-programma kan door AVIA Nederland op elk gewenst moment worden beëindigd. Alle vorige aanbiedingen komen hiermee te vervallen. AVIA Nederland heeft het recht de voorwaarden van AVIA Keuzesparen aan te passen, dan wel AVIA Keuzesparen om te zetten naar een andere actie. AVIA is alsdan gerechtigd het aanwezig AVIA Keuzesparen saldo na een overgangsperiode over te zetten naar de nieuwe actie. Expert cadeaubonnen kunnen nog worden ingewisseld worden bij de Expert winkels.