AVIA Weghorst is voor een aantal van haar tankstations op zoek naar ondernemers die zelfstandig de shop willen exploiteren. Korte communicatielijnen, een flexibele houding en snelle besluitvorming zijn onderscheidende kenmerken van AVIA Weghorst. De toekomstige exploitanten ondersteunen wij op verschillende manieren; denk hierbij aan het opzetten van marketingacties en promotionele activiteiten, maar ook administratieve ondersteuning behoort tot de mogelijkheden.

Onze modern ingerichte shops onderscheiden zich door goede service en een hoge mate van klantvriendelijkheid. Deze kwaliteiten verwachten wij ook van u als zelfstandig ondernemer.


De betreffende stations te Borne, Oldenzaal en Enschede zullen bemand blijven. Dit houdt in dat de verkoop van de brandstof voor rekening en risico van AVIA Weghorst komt, maar dat er wel in de shop afgerekend wordt. Alle shop- en wasactiviteiten komen voor rekening en risico van de exploitant.

Wij verwachten dat u over voldoende financiële middelen beschikt en kredietwaardig bent, om (evt. een gedeelte van) de voorraad over te nemen. Daarnaast heeft u nagedacht en kort uitgewerkt wat uw plannen zijn met de shop en wasgelegenheid.

Na een eerste gesprek zullen wij beoordelen of wij potentie zien in u als exploitant. Na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring, overhandigen wij u een informatie memorandum. Op basis daarvan kunt u uw plannen eventueel bijstellen en daarna aan ons presenteren in een vervolg gesprek. 

Heeft u interesse? Dan kunt u voor 7 november telefonisch contact opnemen met Wim Finkers via 053 - 431 13 65 of 06 - 20 00 33 49 of u kunt mailen naar info@aviaweghorst.nl.