Voor het bezoeken en gebruiken van deze internetsite gelden de hierna volgende voorwaarden. Daarin wordt het begrip site gedoeld op deze internetsite, tenzij anders is aangegeven. De merknaam Coöperatie AVIA Nederland U.A. wordt in de voorwaarden gemakshalve gebruikt om de merkhouder, AVIA  aan te duiden. Voor zover is de volledige naam van een specifieke vennootschap vermeld.

Toepasselijk recht
Op de toegang en het gebruik van deze site is het Nederlands recht van toepassing.
 
Aansprakelijkheid
Deze site is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene informatie. Hoewel wij de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen wij geen garanties geven omtrent de juistheid of volledigheid ervan. AVIA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, die direct of indirect het gevolg is van het bezoeken of gebruiken van deze site.
 
Links
Deze site kan, al dan niet door AVIA zelf en al dan niet met toestemming van AVIA, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan andere sites (links). AVIA is voor deze gekoppelde sites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk. Voor eventuele schade, gevolgschade daaronder begrepen, die direct of indirect het gevolg is van het bezoeken of gebruiken van sites die aan deze sites gekoppeld zijn, is AVIA derhalve evenmin aansprakelijk. Het is niet toegestaan deze site te framen.
 
Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. AVIA.nl gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
 
Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van AVIA, tenzij anders is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVIA, of in het voorkomende geval, van enig andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook.
 
Auteursrecht
Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van AVIA. Hetzelfde geldt voor de computerprogramma's die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van AVIA specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Het auteursrecht wordt door AVIA uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVIA is het niet toegestaan de informatie op deze site of een deel daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden.
 
Persoonsgegevens
Via onze site kunt u zich aanmelden voor de AVIA Nieuwsbrief. Ten behoeve van die aanmelding vragen wij u om uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres (zogenaamde persoonsgegevens). Door uw persoonsgegevens in te vullen en te versturen, geeft u ons toestemming die gegevens op te slaan en te gebruiken. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de volgende doeleinden: u informeren over de laatste nieuwtjes over AVIA, over verbeteringen van deze site en over speciale aanbiedingen en acties die worden aangeboden via deze site en/of de AVIA tankstations. Ook zullen wij persoonsgegevens gebruiken om de respons op onze marketingacties te meten. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Ook zorgen wij ervoor dat zij beveiligd zijn tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen uw persoonsgegevens nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden, een persoon die de gegevens in opdracht en ten behoeve van AVIA verwerkt daar niet onder begrepen. Indien u wilt dat de door u opgegeven persoonsgegevens worden verbeterd of aangevuld, dat deze worden verwijderd uit ons bestand, of niet (meer) worden gebruikt voor een of meer van de hiervoor genoemde doeleinden, kunt u ons dat laten weten per e-mail; info@avia.nl. Tenzij een bezoeker van deze site ons zelf zijn persoonsgegevens verstrekt, kunnen en zullen wij geen gegevens verzamelen en opslaan aan de hand waarvan bezoekers van deze site zouden kunnen worden geïdentificeerd.

>> Algemene voorwaarden tankpas 
>> Algemene voorwaarden AVIA KeuzeSparen
>> Algemene leverings en betalingsvoorwaarden
 
Informatie
Coöperatie AVIA Nederland U.A.
Postbus 55
3760 AB  Soest
Telefoon: 035 – 6098300
E-mail: info@avia.nl